Author: admin

ประธานรักบี้ฟิจิยืนลงจากสภารักบี้โลก

0 Comment

สหภาพรักบี้ฟิจิได้ยืนหยัดเป็นประธานของสภารักบี้โลกท่ามกลางข้อกล่าวหาเรื่องหวั่นเกรงและการเลือกปฏิบัติผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมในปี 2550 อยู่ระหว่างการพิจารณาของ World Rugby หลังจากSunday Times เปิดเผยการอ้างสิทธิ์การเสนอราคาของเขาสำหรับคณะกรรมการบริหารของ World Rugby ก็ถูกถอนออกเช่นกัน

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.